Muscle Neuroscan

Äntligen, möjligheten att dokumentera närvaron eller frånvaron av mjukdelsskador på ett objektivt och vetenskapligt sätt med muscle neuroscan

Life Long Clinic

Muscle Neuroscan​ i Göteborg

Ryggskott ischias stelhet goteborg

Vi använder samma instrument som NASA använder för att studera muskeltrötthet hos stridspiloter. Framtagen av en NASA-utbildad expert och patenterad som en apparat som simultant mäter rörelseutslag och detekterar muskulär ”smärt”-reaktion (känd som muscle guarding). Detta syftar till att säkerställa att personer med mjukvävnadsskador och smärta från bilolyckor får den vård de förtjänar.

Dynamic Range of Motion (Rörelseutslag)

Dynamic range of motion fungerar genom att mäta muskelaktivitet och rörelseomfång parallellt, vilket gör att vi grafiskt kan se om muscle guarding sker vid rörelse. Detta kombinationstest är mer värdefullt än enbart Range of Motion (rörelseutslag). I USA använder man denna tekniken för att påvisa närvaro eller frånvaron av skador med evidensbaserad och visuell information, som både leder till snabba lösningar av tvister men som också tilltalar både jury och domare i rättegångar.

Dynamic range of motion är i sin tur ett funktionstest som mäter muscle guarding och rörelseutslag samtidigt som klienten rör sig. När klienten utför givna rörelser kan vi på ett effektivt sätt framkalla mätbara smärtresponser och muscle guarding när mjukdelsskada är närvarande.

De senaste tolv åren har ett antal kliniska studier genom dynamic range of motion med integrerad surface EMG (ytelektromyografi) lyckats påvisa att en stor del klienter uppvisar onormalt stor muscle guarding, trots relativt sett normalt rörelseutslag (range of motion). Med andra ord kan musklerna vara skadade även om rörelseomfånget är normalt.

Dynamic Range of motion är den senaste diagnostikutrustningen som godkänts i FDA:s klass II. Den mäter påföljderna av mjukdelsskada på ett både objektivt och effektivt sätt genom att i klientens rörelser dokumentera smärta. Logistikföretaget UBS som är verksamt i USA är ett av de företag som använder sig av diagnostikmetoden på sina nyanställda för att skydda sig från att någon med redan befintliga ryggskador eller liknande ska kunna stämma dem för arbetsskador. Det utgör alltså en säkerhet mot att företaget belastas för skador som inte skett under anställningstiden.

”It’s integrated use of static EMG and true wireless dual range of motion is brilliant. Surface EMG effectively augments range of motion by assessing effort.” 

(”Den integrerade användningen av statisk EMG och äkta trådlös dubbelrörelse är lysande. Yt-EMG förbättrar effektivt rörelseomfånget genom att bedöma ansträngning.”)

– John J. Gearhardt, M.D författare för AMA (American Medical Association) ”Practical Guide to Range of Motion Assessment”

Muscle Guarding

Muscle guarding kan förklaras som en ofrivillig reaktion som uppstår i ett skadat område för att skydda det från smärta. Musklerna kommer då delvis vara konstant kontraherande för att ge ett skydd för det skadade området. En enklare jämförelse är när man gipsar armen vid en fraktur, att stabilisera området och hindra oönskad rörelse som kan leda till ytterligare skador.

laserbehandling goteborg medicinsk laser LLLT
hiro_tt_Laserbehandling_smarta_rehab

Statisk sEMG

Apparaturen mäter elektrisk aktivitet i ryggradsmusklerna genom att använda sig av statisk sEMG (ytelektromyografi). Den registrerar onormal elektrofysiologisk aktivitet i ryggen vid en närvarande ryggskada. sEMG är en så kallad icke-invasiv metod för att utvärdera ryggsmärta och är en väletablerad teknik baserad på EKG. Tack vare teknologin som i stort sätt är identisk med den som till vardags används i EKG/EGC möjliggör analysapparaten ”snabbmätningar” av muskelspänningar.

Bilden på höger sida är tagen från en riktig analys som utförts med apparaten. Staplarna som sträcker sig ut från insidan av ryggraden representerar muskelspänningsnivåer på både höger och vänster sida av ryggraden. Staplarnas längd är proportionell med mängden muskelspänningar. Avläsningarna presenteras numeriskt som ”mikrovolt” eller en miljondels volt.

När muskelspänningar noteras innebär det att kroppen spänner musklerna för att använda de som sköldar till skydd för problemområden, precis som stödskenor används vid olika skador på ben och armar. Då kroppen inte kan åtgärda problemen i dessa områden fokuserar den på att skydda dem samtidigt som den anstränger sig för att återgå till normalläge. Det är bland annat i detta skede som kirosteopati blir aktuellt. Genom att utvärdera resultaten och på så vis finna roten till problemet kan det därefter korrigeras och i därmed också minska den totala vävnadsirritationen vilket hjälper kroppen att självläka.

Vad är EP stress score?

EP (electrophysiological) stress score är enkelt uttryckt summan av all muskelaktivitet runt ryggraden som i sig mäts i mikrovolt. Detta sätt att mäta förenklar möjligheten att få en klar bild över utförda behandlingars framsteg. EP stress score uppkom som ett resultat av en omfattande studie gjord av VA-sjukhuset i USA, i vilken de fann att VAS (Visual Analog Scale) hade en stark korrelation med förändring av den totala summan muskelaktivitet för hela ryggraden mätt i mikrovolt. De patienter som upplevde förbättringar till följd av vård under en tremånadersperiod hade en statiskt signifikant minskning av deras ”EP stress score” till skillnad från de som inte upplevde någon förbättring över huvud taget.

Vad Väntar Du På...

Boka din tid

Life Long Clinic driver för närvarande två kliniker i Göteborg. En av dem är belägen längs den populära paradgatan Avenyn, medan den andra kliniken är belägen parallellt med Linnégatan.

Life Long Clinic

Vasagatan 58, 411 37, Göteborg

Öppettider

Mån-Fre: 10:00-18:00
Lör-Sön: Stängt

Life Long Clinic - Louise

Nordhemsgatan 52, 413 06, Göteborg

Öppettider

Mån-Fre: 10:00-18:00
Lör-Sön: Stängt