Instrument från Nasa

Muscle Neuroscan

Kontakta oss för pris

Läs vidare Till Bokadirekt Tillbaka till behandlingar

Äntligen, möjligheten att dokumentera närvaron eller frånvaron av mjukdels skador på ett objektivt och vetenskapligt sätt.

Vi använder oss av samma instrument som NASA använder för att studera muskeltrötthet hos stridspiloter. Designad av en äkta NASA-Utbildad expert, denna teknologin är patenterad som en apparat som samtidigt mäter hur stor rörelseutslag man har samt om det finns en muskulös ”smärt”-reaktion (känd som muscle guarding) i syfte för att säkerställa att personer med mjukvävnadsskada och smärta från auto olyckor får den vård de förtjänar.

Dynamic Range of Motion (Rörelseutslag)

Dynamic range of motion mäter parallellt muskelaktivitet och rörelseomfång – så vi äntligen kan se grafiskt, inte bara ”kvaliteten på rörelse”, men även om muscle guarding sker i själva rörelsen. Denna kombinerade test är betydligt mer kliniskt värdefull än endast ROM, Range of Motion (rörelseutslag), för sig själv.

I USA används just denna teknologin  för att bevisa närvaron eller frånvaron av en skada med visuell, evidensbaserad information, som inte bara tilltalar domare och jury vid rättsliga fall, men  leder också till snabbare tvistlösningar i rättegången.

Dynamic range of motion är ett funktionstest som mäter muscle guarding och rörelseutslag samtidigt som klienten rör sig. Genom att klienten utför specifika rörelser, kan vi effektivt framkalla mätbar smärtrespons och muscle guarding när mjukdelsskada finns närvarande.

Under de senaste 12 åren, har kliniska studier lyckats bevisa att en stor andel av klienter uppvisar onormal muscle guarding via dynamic range of motion med integrerad surface EMG (ytelektromyografi), trots att de har ett relativt normalt rörelseutsla, range of motion. Med andra ord även om rörelseomfånget är normalt så kan musklerna

Dynamic range of motion är den senaste i FDA godkända klass II diagnostik utrustning. Den effektivt och objektivt mäter påföljderna av mjukdelsskada genom att dokumentera smärta i rörelse.

I USA utför bland annat logistikbolaget UPS en dynamic range of motion på sina nya anställda för att skydda sig själva från att någon med en redan befintlig skada i ryggen ska kunna stämma dem för arbetsskador.

”It’s integrated use of  static EMG and true wireless dual range of motion is brilliant. Surface EMG effectively augments range of motion by assessing effort.”

– John J. Gearhardt, M.D författare för AMA (American Medical Association) ”Practical Guide to Range of Motion Assessment”

Muscle Guarding

Muscle guarding är en ofrivillig reaktion som uppstår i ett skadat område för att skydda den från smärta, musklerna kommer då konstant vara delvis kontraherade för att skydda det skadade området. Detta kan jämföras med att man exempelvis gipsar armen vid en fraktur,  för att stabilisera området och hindra oönskad rörelse som kan lede till ytterligare skador.

Statisk SEMG

Apparaturen använder sig av statisk sEMG (ytelektromyografi) for att mäta elektrisk aktivitet i ryggradsmusklerna. Den kvantifierar onormal elektrofysiologisk aktivitet i ryggen vid närvarande av en skada. sEMG är en icke-invasiv metod för att utvärdera ryggsmärta och är en väl etablerad EKG-teknik.

Med hjälp av teknologin som nästan är identisk med den som vanligen används i EKG/ECG, tillåter analysapparaten oss att utföra en ”snabbmätning” av muskelspänningar vid ryggraden.

Bilden till höger är tagen ur en riktig analys som utfördes med apparaten. Staplarna som sträcker sig utåt ifrån ryggraden representerar muskelspänningsnivåer på både vänster och höger sida av ryggraden. Längden på staplarna är proportionell mot mängden muskelspänningar. De avläsningar presenteras numeriskt som ”mirkovolt” eller miljondel av en volt.

När man ser muskelspänningar betyder det att kroppen spänner musklerna och använder dem för att skydda problemområden, precis som en stödskena skulle användas när man har en skada. Kroppen kan inte åtgärda problemet i dessa områden, så kroppen skyddar området samtidigt som den försöker återgå till ett mer normalt status . Det är just där bland annat kirosteopati kommer in. Vi utvärdera resultaten och på så vis hitta källan till problemet, korrigera det för att sedan minska den totala irritation i vävnaden vilket hjälper kroppen att läka sig själv.

EP Stress Score

Vad är EP stress score?

EP (electrophysiologial) stress score mäts i mikrovilt och är helt enkelt summan av all muskelaktivitet runt ryggraden. Detta nummer förenklar möjligheten att hålla koll på hur framstegen sker efter några utförda behandlingar.

EP stress score var resultatet av en omfattande studie utförd av VA sjukhuset i USA där de fann att VAS score (Visual Analog Scale) korrelerade starkt med förändring av summan av den totala muskelaktivitet, mätt i mikrovolt för hela ryggraden. De som förbättrades av vård under en 3månaders period hade en statistiskt signifikant minskning av deras ”EP stress score” kontra dem som inte upplevde någon förbättring.

Boka tid

Boka enkelt genom Bokadirekt eller genom formuläret nedan.

Till Bokadirekt

Ange namn, kontaktuppgifter och önskad behandling så återkommer vi till dig med
förslag på lediga tider.