Biopati Homeopati

Från 1 200 kr/tim*

* En medicinsk timme motsvarar 45 minuter.

Ingår analys och behandling med olika apparatur som är skräddarsydda enligt just ditt behov.

Läs vidare Till Bokadirekt Tillbaka till behandlingar

Biopati är en form av biologisk medicin som använder sig av naturliga medel som t ex Kinesiologi m.fl för att stödja kroppens egen läkningsprocess och självhelande funktioner.

Biopati homeopati bygger på konceptet att inte endast behandla symptomen utan behandla själva källan till problemet med t ex Kinesiologi. Konceptet innefattar en rad olika analys- och behandlingsmetoder:

  • Ört- och näringsmedicin (vitamin och mineraler)
  • Homeopati
  • Reflexologi och öronakupunktur
  • Frekvensmedicin
  • Kinesiologi
  • Psykologi, alternativ psykologi och psykiatri
  • Immunologi, alternativ immunologi och klinisk mikrobiologi
  • Vi skräddarsyr ett speciellt som passar just dig för din kost och näring

Kroppen strävar konstant efter att befinna sig i en balanserad och frisk form.

Biopatins sju olika faser är en beskrivning av de stadier organismen genomgår, där nästa fas tar över om den tidigare inte lyckats i ansträngningarna.

Fas 1: Reglering

Kroppen förblir i ett friskt tillstånd då omedelbara korrigeringar av mindre obalanser sker av kroppens regleringsmekanismer.

Fas 2: Dysfunktion

Obalanser och belastningar överskrider regleringsförmågan. Kroppen reagerar med abnorma regleringsåtgärder, ”felfunktioner” som dock både är nödvändiga och ändamålsenliga. Följden till detta är symtom som förstoppning, spänningar, huvudvärk etc.

Fas 3: Akut dysbios

Akut infektion, en kraftig utrensning i kroppen med symptom exempelvis feber, influensa, förkylning, stora svettningar, diarré, kräkningar. Dessa symptom kan med understödjande behandling läka ut så som t.ex. vila, stort vätskeintag, vitamin och mineraler.

Fas 4: Kronisk dysbios

Kronisk inflammation ofta förorsakad av undertryckning av t.ex medicin i fas 3 vilket har reducerat kroppens egna avgiftning. Detta i sin tur har bidragit till att gifterna ackumulerats och kroppens biokemi störts.
Vanligtvis finnes en sådan kronisk inflammation (förgiftningskälla) i bihålor, tarm, urinvägar och bukspottkörteln.

Fas 5: Allergi

Det kroniska inflammationstillståndet kan övergå i allergier då en konstant störning och belastning på immunsystemet uppstår. Felaktiga immunreaktioner mot harmlösa substanser som pollen, mjölk, ägg osv. uppstår och kan som följd framkalla allergier som t.ex. astma, hösnuva eksem etc.

Fas 6: Depåbildning

Efter att en kronisk dysbios, inflammation, etablerats och en ökning av giftiga ämnen uppstått svarar kroppen på detta genom att deponera gifterna i icke-vitala vävnader som t.ex. bindväv, leder och muskler. Utgången av denna deponering kan resultera i reumatism, bindvävdegeneration, kronisk muskelsmärta, oxidativ stress etc.

Fas 7: intracellulär dysbios

När deponeringskapaciteten i bindväven överskridit sin gräns, tränger gifterna in i cellerna, som hotas av syrebrist, förgiftning och undernäring.

Vid extrema fall kan cellen omvandlas till en cancercell vilken kan överleva i en syrefattig miljö.

Vi på Life Long Clinic i Göteborg har lyckats ta biopati homeopati till nya höjder genom att kombinera västerländsk alternativmedicin med tillämpad japansk traditionell medicin som t ex Kinesiologi och på så vis bildat ett unikt koncept som omfattar det bästa från två världar. Där traditionella alternativmedicinska metoder möter det senaste inom avancerad energimedicinska utrustningar.

Life Long Clinic den optimala feel-good kliniken för en vital kropp och själ

Boka tid

Boka enkelt genom Bokadirekt eller genom formuläret nedan.

Till Bokadirekt

Ange namn, kontaktuppgifter och önskad behandling så återkommer vi till dig med
förslag på lediga tider.