Deka Triactive +

Triactive +, är resultaten av en långvarig vetenskaplig forskning och design kombinerar åtgärderna i sex olika handstycken i en enda plattform. Med sin kombinerade och kompletterande åtgärd använder Triactive + -plattformen laser, ultraljud och radiofrekvens för att bekämpa brister som cellulit, lokaliserad fettavlagring och flabbarhet. Triaktiv + kan återställa patientens ursprungliga kroppskontur; återfå harmoni utan trauma eller invasiva metoder.

Fettcellens membran förstörs genom att lågfrekventa ultraljudsvågor skapar kavitation (små bubblor uppstår i fettcellen som imploderar) vilket förstör fettcellerna. Då fettcellerna förstörs rinner fettsyrorna (triglycerider) ut i interstitium (det lilla utrymme som bildas mellan cellerna). Därefter fångar lymfsystemet upp fettsyrorna och transporterar det vidare till blodbanan där koppens metabolism förbränner fettsyrorna som energi.