MLS Laserrobot M6

Oöverträffade behandlingsresultat


Största skillnaden från konventionella lasrar är MLS-teknologin där inflammation, svullnad och smärta bearbetas på samma gång med olika synkroniserade våglängder (808 respektive 905 nm). Detta, tillsammans med inställbar frekvens och den höga uteffekten, ger oöverträffade behandlingsresultat på en mängd olika diagnoser.

Speciella program finns för akut och kroniska smärtillstånd ger möjlighet att behandla med optimal verkan.

En viktig faktor för behandlingsresultatet är mängden tillförd ljusenergi i vävnaden. M6 laserrobot är en högeffektslaser och har framför allt tre fördelar:

  • Den optimala doseringen av Joule/cm2 tillförs snabbare (dvs kortare behandlingstid)
  • Lasern når djupare in i vävnaden (dvs fler typer av problem kan behandlas)
  • All behandling sker automatiskt genom det robotiserade laserhuvudet

Laserrobot M6 kan arbeta helt automatiskt. Laserljusen sveper sakta över all den yta som inställts och påverkar alla receptorer. Laserhuvudet kan arbeta över små som stora ytor och i flera olika riktningar.

Flera färdiga behandlingsprogram med bl.a Nogierfrekvenser. Variabel frekvensscanning för optimal påverkan finns bara på dessa laser.
Effekt på hela 3,2 Watt via 3 dioder våglängd 808 Nm och 3 dioder våglängd 905 Nm.

Mer om oss

Utrustning, japansiology och villkor

Life Long Clinic