Medi Thermscan


Medi thermscan är en noggrann mätbar, beröringsfri, icke-invasiv analys metod som gör det möjligt för undersökaren att visualisera förändringar i dermas yttemperatur med hjälp av en sofistikerad högpresterande 3D thermscan.

Metoden är fullständigt icke-invasiv och kräver inte användning av strålning eller andra potentiellt skadliga element vilket innebär att metoden är helt säker utan några som helst biverkningar. Medicinsk forskning har visat att medi thermscan är ett praktiskt verktyg för forskning såväl som analysering av bland annat obalanser i kroppen, positivt laddade onda fria radikaler, mjukdelsskador, dolda inflammationer, lymfatiska stagnationer och blockeringar osv.

Att medi thermscan kan användas inom medicinen har sin grund i att dermas yttemperatur avspeglar temperaturen inuti kroppen. Normalt är derma ytans temperatur symmetrisk för varje individ. Vid sjukliga processer bildas en osymmetrisk bild mellan höger och vänster kroppshalva där antingen högre eller lägre temperatur uppstår än normalt i det derma område, som ”motsvarar” det skadade området.

Vår medi thermscan som anses vara en av världens mest avancerade av sitt slag och tillämpar både japansk och amerikansk teknik i samband med europeisk analysmetod.

Medi thermscan är sedan 1982 godkänd av FDA som medicinsk avbildningsteknik.

Övrig information och priser

2500kr/behandling

 

Boka denna behandling

Ange namn och kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig med förslag på lediga tider.

  • boka direkt
Life Long Clinic