AHA-pensling, Effektivt!

Lägg till en AHA-pensling i din ansiktsbehandling för att få ett mer optimalt resultat! AHA är en förkortning och står för Alpha Hydroxy Acid. AHA är ett samlingsnamn för flera olika typer av syror. AHA-syrorna är naturligt förekommande syror som utvinns ur sockret...
Life Long Clinic